Kra'sainie klosteri un liellopu autosaci'kstes

  • 1 min lasīšanai
Esmu bijis Ruma'nija' daz'as reizes, kopsumma' pa'ris me'nes'us, gan pilse'ta's gan laukos. Biez'i saju'ta ta'da ka bu'tu atsviests 30 vai vaira'k gadus atpakal'. Cilve'ki ved zirgu vezumos visa'das lietas. Ciematos tas ir viens no pamata transporta li'dzekl'iem. Reiz braucu ar auto uz staciju 45 minu'tes un me'g'ina'ju saskaiti't paju'gus. Man sajuka pie 17. Un tas viss sajaukts uz cel'iem ar veca'm un jauna'm automas'i'na'm un smagajiem, sun'iem, un govju bariem. iema'cijos ka daudz viegla'k izbraukt cauri preti'mna'kos'am govju baram ne ka' me'g'ina't ta's apdzi't tai pat virziena'. Cilve'ki ir draudzi'gi un ar sava'm tradi'cija'm. Pilse'ta' redze'ju gan vecus gan jaunus pa'rkrustamies uz ielas ejot gara'm bazni'cai. Meitenes dikti piedoma' par savu izskatu, un gandri'z katra ir uz die'tas, gan tievas gan netievas. Braucot pa Ruma'nijas centru bija interesanti redze't ka' katrs ciemats ir ar raksturu, gan izskata zin'a', gan pe'c iedzi'vota'jiem - Ruma'nija' vietums ir relati'vi daudz unga'ru un va'cies'u, ta' pat ari' c'iga'nu netru'kst. Biju pat ciemata' kur visi runa'ja unga'riski, kaut ari' li'dz robez'ai bija ta'lu. Visjauka'kie skati bija Karpatu kalnos, un aiz tiem ziemel'os klosteru rajona'. Viete'jais Ruma'n'u varonis Stefans C'elmare esot ce'lis klosteri par katru ci'n'u ko tas karojot uzvare'jis. I'patne'ji tas ka klosteri biez'i apgleznoti - no a'rpuses. Visa'da' zin'a' iesaku apcel'ot. Ja nevarat aizbraukt uzreiz, varat sa'kt ar mana'm bilde'm s'eit: http://www.leo-pictures.com La revedere (uz redzi'ti - ruma'niski).


Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais