ungarija-vertigs kulturas mantojums kopums

  • 7 min lasīšanai
Budapešta-Zem nakts noslēpumainās segas... Krakova-Budapešta. Krakovā. Pilsētas vēsturiskā centra apskate: Karaļa ceļš, kas sākas pie Floriāna vārtiem un kur var redzēt visu, kas šodien ir palicis no viduslaiku pilsētas sienām, Matejko laukums ar Vladislava Jagaiļa pieminekli, Barbakans – apaļa ķieģeļu celtne, kas ir Eiropas aizsardzības arhitektūras fenomens. Vasarā šeit bieži notiek teātra un estrādes izrādes. Sv. Marijas baznīca ar taurētāju zvanu tornī, Tirgus laukums, karaļpils Vāveles kalnā. Visa Ungārijas teritorija ir piesātināta ar pasaulē slaveniem kultūras, vēstures un dabas pieminekļiem. Ungārijas galvaspilsēta Budapešta tiek uzskatīta par Donavas pērli un ir pazīstama pirmkārt ar savām 3 vēsturiskajām pilsētas daļām – Budu, Peštu un Obudu, tās savieno 8 tilti. Kalnainajā Budas pusē atrodas cietoksnis ar apakšzemes labirintiem, Matiaša baznīca, Zvejnieku bastions, Citadele, skaistākā Parlamenta ēku Eiropā. Tā ir viena no skaistākajām Parlamenta ēkām Eiropā, nacionālais simbols! Šeit glabājas Ungārijas karaļu kronis un kronēšanas regālijas. Stilu izpausmes braucienā... Pirmais no arhitektūras stiliem ar kuru mēs saskārāmies braucienā bija romānika.Romānika raksturīga ir 10.-12.gs.Šis bija pirmais mākslas stils Eiropā. Romānika raksturiīga ar to ka pastāv ilgi un visdažādākajās valstiīs, kā arī visos vizuālās mākslas veidos. Romānikas stilā būvētajām ēkām spilgta iezīme ir stereometrisko formu izmantojums. Dominē stabilitāte, smagnējība, statisks miers un askētiskums. Sākot ar 11. gs., horizontālo koka segumu nomainīja ar smagām akmens velvēm. Sienas šķēla pusaploces arkas formā darinātas logu ailas un durvis. Uz sienām reliģiska satura mozaīkas vai freskas, kam vajadzēja atspoguļot noz’’imīgākās Bībeles epizodes. Raksturīgas bija arī feodālās pilis. Tās celtas grūti pieejamās vietās. Ārējo veidolu noteica nevis estētiskās vajadzības, bet gan- drošība: nocietinājuma mūris ar sargtorņiem, ko papildināja aizsarggrāvis, kurš bija piepildīts ar ūdeni. Pils vārtus papildināja ar nolaižamajām restēm un paceļamajiem tiltiem. Arī mūsu brauciena laikā tika pievērsta uzmanība romānikas stilā būvētajām ēkām.Viena no tām bija Barbakāns. Tas raksturīgs ar bieziem mūriem un nocietinātajiem grāvjiem, kā arī šaujamlūkām. Vēl Krakovā romāniku varēja manīt Floriāna tornī un Vāveles pilī, kaut gan Vāveles pilī ir kada kripatiņa arī no gotikas un renesances. Arī Slovākija neizpaliek bešā, Orāvas pils ir ļoti raksturīga romānikas celtne.Tas gan vairāk ir kā cietoksnis. Karaliskā Pils Vāvelē bija kopš gadsimtiem sabiedriskās dzīves politiskais un kultūras centrs. Šeit bija Piastu, Jagiellonu un Vāzu rezidence. Pirmā (X/XI gadsimtā) bija romāņu stila ēka ar kolizejam līdzīgu svētnīcu, vēlāk (XI-XII gadsimtos) romāņu stila celtne, kas bija domāta dzīvošanai un aizsardzībai. XV gadsimtā Kazimierza Lielā valdīšanas laikā, tika uzbūvēta pils gotiskā stilā, kuras celtniecības darbi bija sākušies agrāk – Vladislava Lokietas valdīšanas laikā. No 1502. gada līdz 1536. gadam pēc Zigmunda I Vecā pavēles pils tika pārbūvēta renesanses stilā. Arhitekts – Bartolomeis Berecci, Franicišeks Florentiski un Benedikts, kuru sauca par Sandomierzāni. Karaļpili apmeklēja labākie aktieri no visas Eiropas. Izbūvētais pils iekšējais pagalms bija piemērs vairākām Polijas pilīm. Uz lielākā stāva sienām ir redzamas freskas no 1536. gada. XVI gadsimtā tika pārbūvēts pils ziemeļu spārns, kas pirms tam tika nodedzināts. Tieši šajā laikā tika izbūvētas monumentālās kāpnes, kas tika nosauktas par Senatoru kāpnēm jeb Karaļu kāpnēm. Pēc galīgās karaļu rezidences pārcelšanas uz Varšavu, Vāveles pils tika nolaista un atdzīvojās tikai kronēšanu un bēru dienās. Faktiskā Vāveles pils nolaišana iestājās pēc tam, kad Zviedru karaspēks pili nodedzināja. Šodien Karaliskā Pils Vāvelē pēc vairākkārtējām sagraušanām, atjaunošanām un pamatīgas pēdējo gadu restaurācijas ir grezns monuments, kas piesaista ar arhitektūras formām un meistarīgi veidotām detaļām un iekšējo aprīkojumu. Apskatam ir paredzēta pirmā stāva partera zāle, kas tika domāta galmam, karaļa privātie apartamenti pirmajā stāvā un burvīgas reprezentāciju zāles otrajā stāvā. Arhitektoniskais stils parāda noskaņojumu, kāds valdīja Jagiellonu un Vāzu valdīšanas laikā. Istabās var apskatīt poļu un citu lielo meistaru portretus. Īpašu uzmanību piesaista karaļa Vladislava Vāzes (Vladislava VI) portrets, uzgleznots 1624. gadā Piotra Pavla Rubensa darbnīcā. Īpaši vērtīgi ir XVI gadsimta sienu gobelēni, kurus ir veidojuši labākie Briseles meistari. No Zigmunta Augusta 350 gobelēnu kolekcijas saglabājušies 134 gobelēni. Starp tiem ir gobelēni, uz kuriem ir uzgleznotas ainavas par Bībeles tēmām, zvēri, panorāmas, kā arī lieliska sērija ar Polijas un Lietuvas ģērboņiem. Tāpat ir apskatamas veco laiku mēbeles, pulksteņi, porcelāns un daudz kas cits. I stāvā tāpat ir apskatāma ekspozīcija, kas saistīta ar Vāveles XX gadsimta vēsturi. Te ir apskatāma prezidenta Ignacego Moscickiego guļamistaba, kuru viņš izmantoja, būdams Krakovā vizītēs 1926.-39. gadu periodā. Speciāli šai guļamistabai interjeru veidoja Adolfs Šiško-Bohušs. Kroņa dārgumi un ieroču istaba pēc tradīcijas aizņem partera stāvu pils ZA daļā. Kroņa dārgumu istabā atrodas visvērtīgākās piemiņas mantas no Polijas karaļiem, kā arī vērtīgi izstrādājumi no sudraba un zelta, kas agrāk bija monarhu un to tuvinieku īpašumi. Pavisam cits raksturs ir ekspozīcijai “Pazudinātā Vavele”, kas atrodas parterstāvā un pagrabstāvā, kur atradās karaliskā virtuve. Tur atrodas dažādi maketi, pils iekšējā plānojuma shēmas un daudz kas cits, kas saistīts ar Vaveles pilskalnu. Tiem, kas apmeklē Vaveli, ir interesanta atrakcija vasaras sezonā: kaļķakmens ala, tā saucamā Smoča Jama. Gotika-12.-15.gs.. Raksturīgākās šī gadsimta iezīmes ir amatniecības un tirdzniecības uzplaukums, daudzu jaunu pilsētu un cunftu rašanās. Gotiskajai arhitektūrai piemīt vertikālo līniju pārsvara pieaugums, jaunu konstrukcijas elementu iezīmēšanās:no krusta velves veidojas ribu velves, arkbutānu sistēma, spēcīgi balsti sienu ārpusē-kontrforsi, smailkoku arkas. Šis stils raksturīgs ar to ka pieaug dekorativitāte, kam mūsdienās tiek piešķirta liela nozīme. Fiales, krustpuķes, skulptūrām rotāti portāli, virs portāliem atrodas apaļš logs – veidots vitrāžas tehnikā – rozete; roze. Roze bija tas elements, ēc kura es uzreiz teicu: „jā tā ir gotika!!! Svētā Marijas bazilika nav tik ļoti raksturīga gotikas celtne, jo tās iekšiene ir veidota ar baroka stila iezīmēm.. . Renesance -14.-16.gs. Vispusīgs kultūras uzplaukums, kas aizsākās Ziemeļitālijā, bet vēlāk izplatījās Francijā, Vācijā, Holandē, Anglijā, Spānijā. Tulkojumā nozīmē atdzimšanu un tas, kas atdzima bija interese par antīkās pasaules literatūru, mākslu un kultūru vispār un cilvēku tajā. Renesance raksturīga ar stāvu principa ieviešanu renesances palaco celtniecībā, kā arī ar antīko orderu renesanci, gotisko un renesances formu sakausējumu, un protams ar Rustikas izmantojumu ēku apdarē. Kā jau tecu, Vāveles pils ir raksturīga gan romānikai, gan gotikai, gan renesancei. Klasicisms-17.-19.gs.. Par klasicismu tiek dēvēts mākslas stils, kas pastāvēja no 17.-19.gs. vidum Eiropā un Amerikā pārejas laikā no feodālisma uz kapitālismu. Par paraugu klasicisma perioda mākslā tiek uzskatīta antīkā kultūra uz dižrenesance. Klasicisms arhitektūrā izpaužas ar stingru formu sakārtotību un līdzsvarotību, tēlu skaidrību un harmoniju, ar daudz elementiem no antīkās kultūras: orderu sistēmu, ģeometrisko plānošanu un apjomu precizitāti. Debešķīgākā šī stila ēka brauciena laikā bija Svētā Ištvana baznīca. Kultūras mantojuma apskate brauciena laikā!!!!!! 1. Egera ir viena no skaistākajām pilsētām Ungārijā, celta baroka stilā un saglabājusi viduslaiku plānojumu. Ievērojamākās vietas ir vecpilsēta, pilsētas aizsargmūri, Egeras cietoksnis, katedrāle, turku minarets, Ištvana Dobo memoriālais muzejs, pazīstama arī ar vīniem un ārstnieciskajiem avotiem. Pilsētu, kas atrodas gleznainā ielejā, Matra un Bikka kalnu masīvu krustcelēs. Egera vēsturisko pieminekļu ziņā ieņem trešo vietu valstī. Pilsētas vēsturiskās daļas apskate. Egeru sauc par Ungārijas arhitektūras baroka stila centru. Viena no svarīgākajām pilsētas apskates vietām ir viduslaiku cietoksnis. Cietoksnī ir vairākas interesantas zāles ar vērtīgām ekspozīcijām. Vienā no tām reprodukcija ar trīs karaļu tikšanās ainu. Citā cietokšņa daļā var redzēt ainas no cietuma dzīves: spīdzināšanas, raganu un burvju nāves sodu veidus, šodien tas paceļas pāri centrālajam pilsētas kvartālam, pagātnē izturējis turku armijas aplenkumu un triecienu. Pilsēta slavena arī ar saviem arhitektūras pieminekļiem, ar savu stipro sarkanvīnu - Egri Bekaver (“Egeras buļļa asinis”). 2. Višegrada - bijusī karaļu rezidence un ļoti iemīļota karaļa Matiša atpūtas vieta. Višegradas cietoksnis, celts gotikas un renesanses stilā. Tas uzcelts augstas klints virsotnē un no turienes paveras pasakains skats uz Donavu. 3. Sentendri – mazu tūristu iemīļotu pilsētu, kas atrodas Donavas upes ielokā. Pilsētas savdabīgumu noteica serbi, piešķirot Ungārijas pilsētai nepierastu Vidusjūras stilu. 4. Marcipāna muzeja apmeklējums, kur var apskatīt pazīstamu ungāru un austriešu konditoru izstrādājumus. Muzeja veikaliņā var iegādāties ekskluzīvas marcipāna figūriņas un konfektes, iedzert tasi īstas ungāru kafijas un nobaudīt konditorejas izstrādājumus. 5. . Sečeņu peldvietā – termālo minerālūdens baseinu kompleksā, kur ūdens temperatūra ir 27 – 38 grādi. Šeit ir iespēja apmeklēt tvaika pirtis, masāžas kabinetus u. c 6. Slaveno gājēju kvartālu - Vaci ielu, kur atrodas veikali, suvenīru kioski, kafejnīcas un restorāni, un apmeklēt Budapeštas tirgu, kas uzbūvēts pēc Eifeļa projekta. 7. Parlamenta ēkas iekšienē atrodas parlamenta ēkas konstrulkcija no sērkociņiem. Parlamentu sāka celt 1885. gadā. 1896. gadā par godu Ungārijas valsts tūkstošgadei tajā jau notika valsts sapulce, bet pilnībā ēka tika pabeigta 1904. gadā. Ēka sastāv no diviem spārniem, tā saucamās Augšējās un Apakšējās palātām, tās savieno centrālā kupola daļa, kuras augstums ir 96 m. Parlaments ir veidots eklektikas stilā, projekta autors ir Imre Šteindals, viņa skulptūra atrodas parlamenta ēkā pie parādes kāpnēm. Ēkas veidošanā piedalījās labākie ungāru arhitekti, tēlnieki, kalēji un mākslinieki. Apaļajā kupola zālē ir izvietotas visu nozīmīgāko Ungārijas valsts karaļu skulptūras, gaismas ķermeņi šajā zālē ir veidoti rozes formā, te var apskatīt arī Ungārijas valsts karaļu kroni. Visa Parlamenta platība ir 17000 m2, ir 10 iekšējie pagalmi, 27 durvis, 9 trepju telpas, 690 istabas, 13 lifti, paklāju kopgarums ir 3,5 km, ēkai ir 365 tornīši, tik cik dienu gadā. Ungārijas parlaments tiek uzskatīts par greznāko parlamentu Eiropā, tā iekšējai apdarei tika izmantoti 40 kg zelta. Diemžēl, ēka celta no poraina materiāla, kas nomelnē no atmosfēras piesārņojuma, līdz ar to notiek nepārtraukta fasādes restaurācija. 8. Egeras vīna pagrabi.Sarkanvīnu glabā koka mucās , bet baltvīnu tērauda. 9. Zvejnieku bastions (arhitekts Fridešs Šuleks) ir nocietinājuma sistēma, kas ir romantisks arhitektūras ansamblis, kurā ir sajaukti neogotikas un neoromantiskie stili. Nosaukums cēlies no zvejnieku ģildes, kas bija nocietinājumu aizstāvji šajā posmā. Bastions izskatās sens, kaut gan uzcelts 1905. gadā. 7 mazie tornīši simbolizē septiņas maģāru ciltis, kas 9. gs. ienāca Donavas baseinā.Bastiona pagalmā ir jātnieka statuja: zirgā ir attēlots Ungārijas valsts dibinātājs Ištvans, piemineklis uzstādīts 1906. gadā, tēlnieks Alaijoš Štrebla. 10. Viens no izcilākajiem kultūras pieminekļiem šajā kvartālā ir Matijaša baznīca. 500 gadus tas bija galvenais dievnams pilsētā. Pašreizējo izskatu baznīca ieguva 1896. gadā. Te tika kronēti Ungārijas karaļi. Nosaukums radies par godu Matijašam – ievērojamākajam XV gs. monarham. Baznīcā notika arī viņa laulības. Baznīcai ir divi nevienādi torņi: Bēlas un Matijaša. Pa kreisi no ieejas kapelā atrodas Sv. Marijas skulptūra. II Pasaules kara laikā baznīca tika stipri bojāta. Dievnamā atrodas karaļa Bēlas III (valdīja no 1173. līdz 1196. gadam) un viņa sievas Annas mirstīgās atliekas. Baznīcā ievērojamas freskas, mozaīkas un sienu gleznojumi. Ir iespējams apmeklēt baznīcas dārgumu glabātuvi, tur glabājas relikvijas un dažādi kulta priekšmeti, kā arī Matijaša kauss no viduslaikiem. 11. Budas pils atrodas kalna dienvidu daļā, tā 700 gadus bijusi Ungārijas karaļu rezidence. Pils celta 1347. gadā Luija Anžū laikā. Karalis Matijašs celtnei piešķīra renesanses spožumu. Pēdējā pārbūve bijusi baroka stilā. Pils vairāk kā pusduci reižu šo 700 gadu laikā nopostīta un atjaunota. 1945. gadā pils pilnībā nopostīta, tur atradās SS štābs. Atjaunota 13.-20. gs. apbūve. Virs ieejas pilī uzrakstīti visi Ungārijas karaļu vārdi. Pagalmā ir Matijaša aka. Tā saistās ar stāstu par daiļo Ilonku, nabadzīgu meiteni, kas iemīlējusi jauno karali Matijašu. Uzzinot, kas viņš ir, meitene mirst ar salauztu sirdi. Iekšējā pagalmā ir Alajoša Štrobla strūklakas skulptūra „Karalis Matijašs medībās”. Strūklakas augšā pats Matijašs, pa labi medību dieviete Diāna, pa kreisi – bende. Pie pils pretī Donavai – Savojas Eižens zirgā, viņš atkaroja Budas pili turkiem. 1. 4. 5. 7. 7. 8. Izmantotā literatūra: 1. Brauciena laikā izsniegtie materiāli 2. Ceļojuma apraksti 3. Bērnu enciklopēdija 4. Iegūtās bildes brauciena laikā 5. Bildes no radiniekiem Tā mēs braucām Ungāriju lūkoties...


Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais