Kentas gráfiste-klosteris The Friars Aylesfordá

  • 1 min lasīšanai
  • 5 foto

Nu, taisníbu sakot, klostera teritorijá iekluvám tíri nejaushi,apmekléjot ikgadéjo Fordu salidojumu.Izrádíjás aiz pasákuma zoga slépás brínumjauka klostera teritorija.Lúk pasta indeks:The Friars, Aylesford Kent ME20 7BX

izrádás shí religiská nama saknes stiepjas jau no 13 gadsimta,no ordenja Karmelites laikiem.

Jau no senseniem laikiem shis klosteris bija pieturvieta svetceljotajiem ,kas devás uz Canterbury katedráli.

Sodien arí tas uznem túkstoshiem apmekletájus gadá.

Klosteris laipni aicina ikvienu apmeklétáju,tá teritorijá ir glitas pastaigu takas un ípashi ieríkoti dárzi.

Shis ir miera dárzs,kura labiekártoshanai pieskíra pie £5000 ,kura ideja slepjás ,ka shí vieta varétu bút ká patvérums jebkuram kam nepiecieshams tikt pie miera,un tapéc tá ir par brívu un atvérta jebkuram apmeklétajam.Darzs tiek dalits ar vertikálam kolonam mazákos tematiskos darzos.Pirmá darza uzdevums ir nonemt apmeklétáju stresu un parveidot tá energiju siltumá un vibrácijás.Talak apmekletájs noklust vilnju un véju dárzá,kur uz gaishi dzeltena un violetiga tonja maigám líganam línijám dvéselé paredzets ieplúst klusumam.Centralais ir zemes un údens dárzs,kurá caur zilajiem un baltajiem tonjiem,jásatver relaksacija un paklausoties údens burbuljoshanu,jábauda mierpilns brídis un jaizjut,ka tu esi dzívs .

Darzá izliktas flīzes,kas vairāk nekā 200 dažādās valodās darbojas kā simbols tiecoties uz mierīgu integrāciju visu sabiedrībā - vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

Shís jau ir cits dárzs.

Lai miers jums visapkárt!Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais