Guildford pils -Surrey gráfisté

  • 1 min lasīšanai
  • 3 foto

Kádá lietainá un drúmá diená,kad jau bija apnicis sédét májás,un kaut bija ístáká nesezona,nolémám kaut kur doties.

Soreiz es izvéléjos Guildford pili Surrey gráfisté.Galapunktá mani jauki pársteidza turígá Guildford pilséta ,kas atstája patíkamu pirmo iespaidu.Un pils dárzs ar savu sakoptíbu un interesantajám dárza dobju geometriskajám línijám mani vispár atstája bez elpas,jo kaut ko tik ziedoshu lietainá un drúmá ziemas diená es nepagalam negaidíju.

Pati pils nav nekas varens un brínumains,tik saglabájies mazs tornítis no senás vareníbas.Ir hipotéze,ka pils sákta celt aptuveni péc 1066 gada,bet kas to lai zina,jo nav saglabajies neviens dokuments vai liecíba no pils rashanás laikiem.

Lai vai ká,vienalga izmantojam iespéju par £3 apskatít iekshpusi un uzkápt uz jumta,no kura pavérás panoráma uz visu pilsétu.

Lúk adrese ,ja kádam vel interesé: Castle St, Guildford GU1 3SX

Un tá lúk,arí lietainás dienas var padarít par saulainám atminjám.Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais