Kentas gráfiste-Shorne mezha parks(Shorne Country park)

  • 1 min lasīšanai
  • 8 foto

Kad uznácis kártéjais dabas vilinájums,bet nav skaidrs uz kuru pusi nu doties,reku varu ieteikt izmest mazu riksi pa mezhu.Pavisam netálu no Londonas tepat vien Kentas gráfisté ,lúk adrese: Brewers Rd, Shorne, Gravesend, Kent DA12 3HX .

Pavisam zolídi ar visu apmeklétáju centru,kafejnícu un labierícíbám.

Liela platíba ar mezhu,kurá glíti ieríkotas takas ar norádém.

Pa vidu ezers ,ar értu piekluvi invalídiem ratinjkréslos.Tá ka makskeret var tikt jebkurs gan slims,gan vesels.

Un izmantojot karti,varam izveléties,cik garu pastaigu shodien vélamies.Lai bútu interesanták un atraktívák gar vienas trases malu ir izveidoti ik pa laicinjam papildus trenazhieri ar uzdevumiem ,kas japieveic.

Arí makslas cienítájiem ik pa laikam atrodas pa kádam interesantam makslas darbam.

Pastaiga,pavingroshana,daba,máksla,kafija,relaksácija te praktiski atrodams viss,ko vien cilveks savá brívdiená varétu véléties.Plus vel mazs humorinjs uzrakstá,kurs latvieshu valodá aizliedz lasít sénes.

Un atkal viena bríva no raizém un rúpém ,relaksejosha brívdiena !Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais