Kentas gráfiste-Oare gunpowder works parks Favershamá

  • 1 min lasīšanai
  • 6 foto

Patiesíbá tás ir drupas no shaujampulvera razhotnes,bet...péc káda véstures projekta tika ieguldíts £1.2 miljoni,lai sakoptu sho vésturisko vietu un izveidotu vairákas patíkamas pastaigu takas un apmeklétáju informácijas centru.

Speciali no tálienes braukt uz shejieni tieshám nav vérts,bet ja nu akurátígi tieshi tepat blakus esat gadíjushies,varat droshi izskriet kádu mazu trasíti.

Pasta indeks shim parkam ir ME13 7UD

Ká redzams nekas ípashs,bet aiz gara laika var uz vienas reizes pastaigu iegriesties arí sheit.Vésturiskas vietas apskate piekam par baltu velti.Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais