Kentas gráfiste-Doddington dárzs

  • 1 min lasīšanai
  • 6 foto

Ir cilvéki,kam ípashi prieku sniedz pavadíta diena dárzá,kaut ne savéjá,kas arí nav slikti,un tas pat nav bútiski ,galvenais visa diena starp koshiem ziediem,eksotiskiem augiem,raibiem taurenjiem,sanoshiem kukainjiem.Visapkart klusums,tik tu ,un cilveka roku radíts skaistums.Lúk viena no tádám vietám- Doddington dárzs,pagalam nomaljus,tá ka kaut dzívoju pavisam netálu,ij neienáks ne prátá,ka tur jáiegriezhas.Lúk adrese interesentiem:Doddington SittingbourneDoddington Place Gardens,Kent ME9 0BB

Atvérts publikai gan dárzs ir tikai vasará un 3 dienas nedéljá.

Ieejas maksa ir £ 6 /pers.Shis dárzs veidots relatívi nesen, savai sievai Aleksandrai par godu,kura nomira 1995.gadá

Bet shie dzívzhogi gan ir iestádíti vél pirms 2.pasaules kara.

Saimnieki piedává iegriesties arí téjnícá,kurá var ieturét vieglu maltíti un baudít majás gatavotas kúkas.

Lúk táds dárzs ir stundas brauciená no Londonas un 18 min brauciená no Sittingbournes.Varbút kádam shí informácija noder,jo piedevám vasará tur tiek ríkoti arí senatnígo mashínu shovi un dresétu putnu lidojumu shovi.Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais