Kentas gráfiste-Folkestones Leas cliff

  • 1 min lasīšanai
  • 6 foto

Kur aizbraukt skaistá vasaras dieninjá?Vislabák tak ,protams,kaut kur pie júras.Es varu ieteikt Folkestone,tá atrodas Kentas gráfisté nepilnas stundas brauciená no Londonas ,ja brauc ar vilcienu,bet ar mashínu gan naksies braukt pie 2 stundám.Pati Folkestone jau nu nav nekáda dizhá skaistule,bet piekraste gan ir izveidota makten glíta.

Ar jaukiem skatiem uz júru,vijas LEAS CLIFF pastaigu taka,liklochiem vien uz leju.Apstádíta koshiem ziediem un koshumkrúmiem,tá ,ka patikami staigát un baudít mierpilno atmosféru.

Lai atraktíváka taka,izveidotas makslinieciskas grotas.

Palmas visam piedod atpútniecisku silto zemju kúrorta noskanju.

Ja jums lidzi mazi bérni,parká ir izveidots lielisks bérnu laukums.

Var uz mirkli iepauzét kádá no kafejnícám ar skatu uz júru nelielai kafijas pauzei.

Folkestone ir aktiva arí kultúras zinjá,vasaras vakaros regulari notiek koncerti un citádi pasákumi.

Ja uz to ípashi nenesas sirds,tad ir iespéja vienmér pasédét un paklausíties kádu no ielu muzikantiem.Katrá zinjá skaistá vasaras diená te ir tieshám jauki.

Pludmale ir tíra,tajá var pachilot un pabaudít vasaras saulíti un júru,bet ja nu tomér esat energijas párpilni un nevarat mierígi patusét pludmalé,tad iesaku doties nelielá pastaigá gar júru lídz Sandgates pilij,kura celta 1539 gadá,un arí pati pastaiga izvértísies jauku ainavu un atklájumu pilna-kapéc ?ejot,to uzzinasiet pashi,lai paliek maza intriga.

Jauku vasaras dienu!Seko līdzi svaigākajiem jaunumiem

Uzzini par jaunākajiem ceļojumiem un aktualitātēm pirmais